DONG PHUNG VIET

Đồng Phụng Việt

022

Một vài bạn vừa chỉ cho mình vào trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam xem tin nóng. Theo đó, sáng 1 tháng 3, linh mục Dương Hữu Tình, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN), đã đến trao “Thư góp ý” của Ban Thường vụ HĐGM VN, cho Ban Biên tập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Thư chỉ có bốn trang, do Giám mục Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch HĐGM VN và Giám mục Hoàng Văn Đạt – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng Thư ký HĐGM VN, cùng ký (1).

Đọc xong thư góp ý của HĐGM VN mình thấy ái ngại cho bác Nguyễn Phú Trọng và bác Nguyễn Sinh Hùng.

1.

Bác Trọng vừa mới nhận định, những góp ý “sửa đổi Hiến pháp” đụng…

View original post 697 more words

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: